കോഴിമുട്ട ചെടിചട്ടിയിൽ കുഴിച്ചിട്ടാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും|malayalam gardening tips|how to grow malayalam